ערים וכפרים בישראל

אוהלי יעקב

ערים, כפרים ואטרקציות לתיירים בישראל

"מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל"
('במדבר כ"ד פסוק ה)זמני הדלקת נרות שבת וחג 29/07/2017

חיפה

באר שבע

תל אביב

ירושלים

19:11

19:20

19:19

19:03

כניסת השבת

20:22

20:20

20:21

20:18

צאת השבת© Netzah.org