ערים וכפרים בישראל

אוהלי יעקב

"מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל"
('במדבר כ"ד פסוק ה)

טיולים בישראל עם מצלמה ספר טלפונים של ישראל מטיילים בארץ ערים וכפרים בישראל Rus Eng Heb Home


זמני הדלקת נרות שבת וחג 10/12/2016

חיפה

באר שבע

תל אביב

ירושלים

16:03

16:18

16:14

16:00

כניסת השבת

17:15

17:19

17:17

17:16

צאת השבת


© Netzah.org