ערים וכפרים בישראל

אוהלי יעקב

"מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל"
('במדבר כ"ד פסוק ה)

טיולים בישראל עם מצלמה ספר טלפונים של ישראל מטיילים בארץ ערים וכפרים בישראל Rus Eng Heb Homeזמני הדלקת נרות שבת וחגיום שישי הקרוב31/05/2017


חיפה באר שבע תל אביב ירושלים
19:12 19:20 19:19 19:03 כניסת השבת
20:25 20:22 20:24 20:21 צאת השבת

הצג זמנים לתאריכים אחרים          


© Netzah.org