ערים וכפרים בישראל

אוהלי יעקב

ערים, כפרים ואטרקציות לתיירים בישראל

"מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל"
('במדבר כ"ד פסוק ה)
זמני הדלקת נרות שבת וחגיום שישי הקרוב21/09/2017


חיפה באר שבע תל אביב ירושלים
18:09 18:20 18:18 18:03 כניסת השבת
19:15 19:16 19:16 19:14 צאת השבת

הצג זמנים לתאריכים אחרים          
© Netzah.org