ערים וכפרים בישראל

אוהלי יעקב

"מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל"
('במדבר כ"ד פסוק ה)

טיולים בישראל עם מצלמה ספר טלפונים של ישראל מטיילים בארץ ערים וכפרים בישראל Rus Eng Heb Homeזמני הדלקת נרות שבת וחגיום שישי הקרוב25/03/2017


חיפה באר שבע תל אביב ירושלים
18:24 18:35 18:33 18:18 כניסת השבת
19:32 19:33 19:33 19:31 צאת השבת

הצג זמנים לתאריכים אחרים          


© Netzah.org